Menn
som synger
musikk

GAKX emeriti

Som navnet, GAKX emeriti, indikerer dette et møtested for tidligere aktive Guldbergere, dette
inkluderer og de som har permisjon fra G.A.K. men som nu igjen kunne tenke seg å synge sammen (men ikke så hyppig) og i tillegg sosialisere litt.

Dessuten er GAKX åpen for alle med tidligere sangerfaring i kor – helst, men ikke helt nødvendigvis – mannskor.

Det er 2 månedlige øvelser i GAKX. Den første er lagt til 1. mandag i hver måned og således – helt tilfeldig – sammenfallende med G.A.K.s Utvidede Nachspiel. Den andre følger mandagen 2 uker senere.

Koret teller i dag 14 aktive medlemmer og en del noe mer sporadisk interessert. Repertoaret her hentet rett ut fra den aller beste mannsangertradisjon med variasjoner.

Interesserte sangere bes kontakte Knut Løvdal som er Generalsekretærens sekretær i Overadministrasjonen i GAKX : knut.lovdal.com; +47 922 65 070*

*retningsnummer er opplyst i tilfelle ansøker skulle ringe fra pensjonist-/feriebolig i varmere strøk

Vist 512 ganger.